יוצר ברקוד QR


אתה יכול לשלוח ישירות פרמטרים לדף: לחץ כאן לדוגמה
הקישור נראה כך: https://yehudae.net/QR-Code?data=https://yehudae.net/QR-Code&size=5&level=M
הסבר:
data - התוכן של הברקוד
size - הגודל של הברקוד (1-10)
level - איכות הברקוד (L,M,Q,H)
לקבלת הברקוד ללא מעטפת ה-HTML יש להוסיף את הפרמטר &type=img

הברקוד:פרטי הברקוד:

תוכן:
איכות:
גודל: