הטקסט שיהיה רשום: - מומלץ טקסט באנגלית - עברית מתבלגנת עם מספרים וכד'

גודל הטקסט:

שיפוע הטקסט:

מיקום הטקסט - נמדד מהפינה השמאלית העליונה: - דיפולט פינה שמאלית למטה
ציר ה-X: ציר ה-Y:

צבע: